อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล
     
  • ภาพคนเหมือน
  • ภาพทิวทัศน์

น้องอะตอม. อายุ 14 ปี ภาพนกเค้าแมว ศิลปะปิดเทอม

เรียนทำหน้ากาก

อ.สาโรจน์วาดภาพสีน้ำโชว์

ผลงานเด็ก