• เอ็นทรานส์
  • จิตรกรรม – เข้าศิลปากร เพาะช่าง
  • นิเทศศิลป์ – เข้าศิลปากร  เพาะช่าง ราชมงคล
  • สถาปัตย์  – เข้าจุฬา ลาดกระบัง
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  • ม.4- ม.6 เนันทำพอร์ทงาน (port studio )

 สอนสีน้ำ

-ที่oppy club คลับของผู้สูงวัย

สาธิตจุฬา ฝ่ายประถม -อ.สาโรจน์ ไปเป็นวิทยากร สอนชั่วโมงศิลปะ

วีดีโอ นิทรรศการอ.สาโรจน์ ชุด " portrait " ออกทีวี ไทยพีบีเอส