สอนนอกสถานที่

  • ศุนย์ฟื้นฟูปทุมธานี
  • เป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูของประกันสังคม
  • ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ

สอนที่ศูนย์ฟื้นฟูปทุมธานี สอนมา15ปีแล้วครับ

งานแสดงแลงานลูกศิตย์ - oppy club ที่ลิเวอร์ซิตี็

อ.สาโรจน์ ใด้รับรางวัลบุคคลดีเด่น เป็นบคคลตัวอย่างที่ดีด้านสังคม  2562

อ.สาโรจน์ออกทีวี ข่องไทยพีบีเอส

เป็นวิทยากรค่าย art for all

 – จัดขึ้นเมือเดือนกุมภาพันธ์2562

  • มีโรงเรียนส่งนักเรียนมาร่วมเข้าค่ายมากมาย ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  • ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม