โรงเรียนสอนศิลปะ-อ.สาโรจน์

 • ศิลปะเด็ก  4 ขวบ -12 ขวบ
 • เรียนวาด ตัดแปะ  ประดิษฐ์ ปั้น
 • วาดเส้น การร่างภาพ แรงเงา เน้นพื้นฐาน
 • ศิลปะผู้ใหญ่   เน้นวัยทำงาน
 • เรียน สีน้ำ   อายุ 13ปีขึ้นไป
 • สีอะคลิริก  เรียนเขียนดอกไม้ ภาพสัตว์ ทิวทัศน์
 • สีน้ำมัน

รายละเอียดคอร์สเรียน

 • ศิลปะเด็ก  เรียนครั้งละ 2 ชม. เรียน 6 ครั้ง ค่าเรียน2500 บ.
 • วาเเส้น เรียน 6 ครั้งละ 2 ชม. ค่าเรียน 2500 บ.
 • สีน้ำเรียน 6คร้่งละ 3 ขม. ค่าเรียน 3000 บ.
 • เอ็นทร้านส์เรียน 8 ครั้งละ 2 ชม.ค่าเรียน 3000บ.

เรียนศิลปะแล้วได้อะไร  

 •  ได้สมาธิ อารมณ์ดี  มีจิตใจละเอียดอ่อน
 • มองโลกในแง่ดี
 • ทำงานได้นานขึ้น
 • ทำงานเปฺนขั้นตอน

สถานที่ตั้ง
126/4-1 พหลโยธิน54/4 ถ.พหลโยธิน สายไหม กทม.(ใกล้สถานีรถไฟฟ้า คปอ.)